Mete YOLAŞ

fabricatoday ekibinden Mete Yolaş'ı tanıyın.

İstanbul Aydın Üniversitesi Gıda Mühendisliği Bölümü’nde lisans eğitimini sürdürmektedir. Lisans eğitimi boyunca TMMOB Gıda Mühendisleri Odası İAÜ Öğrenci Temsilciliği’nde Temsil Kurulu Başkanı olarak, İAÜ Gıda Mühendisliği Kulübü’nde Yönetim Kurulu Başkanı Yardımcısı ve Yönetim Kurulu Başkanı görevlerinde bulunmuştur. Halen TMMOB Gıda Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi Gıda Güvenliği Komisyon Başkanı olarak görev yapmaktadır. Ayrıca Nisan 2015’te düzenlenen Gıda Mühendisliği 6. Öğrenci Kongresi’nde Düzenleme Kurulu Başkanı olarak görev almıştır.

Yaptığı görevler süresince bağlı bulunduğu kurumların ilerleyişine katkı sunmak amacıyla çeşitli genişletilmiş komisyonlar ve çalışma gruplarında da faaliyette bulunmuştur. Hali hazırda dijital medya ve gıda güvenliği üzerine çalışmalar gerçekleştirmektedir.

Türkiye’nin tarım ve gıda alanındaki imkân ve birikimlerinin diğer akademik alanlarla işbirliği yaparak bu alanda örnek ülke olma hayalini gerçekleştirebileceğini düşünmekte ve bu amaçla gıda politikaları üzerine görüş ve öneriler ortaya koymaktadır.

Sosyal Medya
E-Mail Adresi