Kategoriler

Mercek

Tarım-Gıda Kompleksi: GıdaPark

Tarım kimyasallarının kullanımının ve tarım arazisi ihtiyacının artması, salgın hayvan ...

Geleceğimiz Biyobozunur Ambalajda mı?

Ambalajlamada kâğıt ve kartondan sonra en yaygın kullanılan malzeme plastiklerdir. Hafif, ...

İnovasyonla Gıda İsrafı Azaltma Planı

Gıda israfı dünyanın en büyük sorunlarından biri olarak yer almaktadır. Kontrolsüz...

Gıda Makineleri

Gıda makineleri, gıdaları korumak ve işlemek için yüzyıllardır geliştirilen ...

Gıda Bankacılığı

Gıda bankacılığı gıda işletmeleri, lokanta, otel vb. yerlerdeki üretim fazlası gıda ...

Toprak Güvenliği

Dünya nüfusu, güvendiğimiz tabiat sisteminin karşısında olumsuz yönde ...

Türkiye'de Slow Food

İnsanın hayatta kalması için yedi varoluşsal zorluk vardır.  Bunlar içinde ...

Toplumsal Cinsiyet ve Gıda

Toplumsal cinsiyet rolleri ürün ve hizmetlerin önemli bir kısmının ...

Bitki Bazlı

Dünya üzerinde protein kaynaklı beslenmeye talep her geçen gün artış ...

Dikey Tarım

Değişen dünya, küresel tehditler ve iklim değişimleri insanların temel ihtiyacı olan ...

Sertifikasyon

Gıda güvenliği, gıda sektörü için en önemli kavramdır. Üretim ...

Ulusal Gıda Akademisi

Yörekent ...

Katma Değer: Katkı Maddesi

Katkı maddelerini yüzyıllardır kullanıyoruz fakat neden Türkiye'de üretemiyoruz? ...

Günah Keçisi: Gıda Katkı Maddeleri

Türk Gıda Kodeksi’ne göre gıda katkı maddesi; besleyici değeri olsun veya olmasın, tek...

İşlenmiş Gıda Gerçeği

Ekonomik eşitsizlikle başa çıkılamayan, gelir gider dengesinin bozulduğu, istenilen her şeyin ...

Nasıl Koruyoruz?

Gıda, insanlık tarihinin başlangıcından bu yana hayatın devamlılığı için çok ...

İmece Usulü Tarım: Kooperatif

Kooperatif; ekonomik, sosyal ve kültürel ihtiyaç ve isteklerin ortaklaşa sahip olunduğu,...

Ne Kadar Fonksiyonel?

Fonksiyonel gıda ürünleri, sağlık üzerinde olumlu etkiye sahip olan yeni bir gıda ...

Can Suyu

Kuraklık, küresel ısınma, iklim değişikliği gibi iklimsel olguların yanı sıra dünya ...

Kandırılıyor muyuz?

Son günlerde halk sağlığı üzerine şekillenen güç stratejisi gündeme gelmiş...

Yörekent Enstitüleri

Yörekent Enstitüleri’nin kuruluşundan bugüne 5 yılı geride bıraktık. Gıda ...

Afetlerde Güvenilir Gıdaya Erişim

Afetler doğa kaynaklı meydana gelebileceği gibi insan kaynaklı olarak da meydana gelebilmektedir ve her...

Dezenformasyon

Günümüzde insanlar internete çeşitli teknolojik kaynaklar üzerinden çok ...

Kusur Döngü

Kaliteli hammaddenin iyi koşullarda işlenerek insanların sofralarına ulaştırılması; özellikle ...

Gıdanın Mühendisi mi Olur?

İnsanların köy hayatından şehir hayatına geçmesi ile tüketim ihtiyaçları ...

Bataklıktan Yeşil Cennete

“Köylülere iki buçuk milyon liralık tarım âlet ve vasıtaları ...

Gıda Sektörü Ne Durumda?

Gıda sanayi dünyanın en büyük sanayilerinden biri; ülkemizin ise en büyük ...