Kategoriler

Mevzuat

Gerçekler mi? Şehir Efsaneleri mi?

Dışarıdan bakınca ufak, basit ve her şeye muhalif gibi görünen bir yapının arka planında senelerin emeği, alın teri ve bilimin gücü var. 2009 ...

Avrupa’da ve Türkiye’de Gıda Güvenliği

Avrupa Komisyonu, etkili bir iç pazar sağlarken, uyumlu çiftlikten sofraya önlemler ve yeterli izleme yoluyla AB içerisinde yüksek ...